ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กรุณาอ่านหน้านี้อย่างละเอียด เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไข
ว่าด้วยการเข้าถึงของท่านในการใช้งานเครือข่ายงาน และการให้บริการของ FindITjob หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือท่านไม่อาจทำตามข้อกำหนดเหล่านั้นได้ โปรดกรุณาอย่าเข้าร่วมเกี่ยวข้องกับบริการของ FindITjob หากท่านมีการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ถือว่ารับทราบ ยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามมาตรการของเรา

FindITjob ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง หรือปรับแก้มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. สิทธิ์ทั้งหมดในข้อมูลในเว็บไซต์แห่งนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราแต่เพียงผู้เดียว

2. ห้ามมิให้มีการบันทึกการใช้หรือการทำซ้ำเครื่องหมายการค้าใดๆ

3. ห้ามมิให้มีการทำสำเนาใดๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม

4. เว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหามีให้บริการ “ตามที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ บริษัทไม่รับประกันว่าคุณจะสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ในเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์ และไม่มีการรับประกัน ต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้ใช้อาจสร้างขึ้นหรือได้รับซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อห้าม

1. ห้ามผู้ใช้งาน อัพโหลด โพสต์ หรือส่ง หรือแจกจ่าย หรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ

2. ข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หยาบคาย ลามก ละเมิดสิทธิ์ ข่มขู่ คุกคาม หมิ่นประมาท กล่าวร้าย หลอกลวง ฉ้อโกง เหยียดผิว รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือส่อถึงเจตนาร้าย รวมถึงสิ่งบ่งชี้ให้เกิดความเข้าใจผิด

3. ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองตามกรรมสิทธิ์ หรือลิขสิทธ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสร้างงานต่อยอด โดยปราศจากการอนุญาตจากเราหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน

4. มีลักษณะที่ทำให้เกิดความไม่สงบในทางการเมือง ศาสนา ความมั่นคงของชาติ หรือเสถียรภาพของ FindITjob

5. มีไวรัส โปรแกรมล้วงข้อมูล ไฟล์ซึ่งเป็นอันตราย หรือสาระ หรือโปรแกรมอื่นที่อาจยับยั้ง ทำความเสียหาย หรือจำกัด การทำงานของระบบ

6. ผู้หางานจะไม่โพสต์ข้อมูลใดๆก็ตาม ที่ไม่เก็ยวข้องกับเรซูเม่ และ/หรือ ที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงบนFindITjob

7. ผู้หางานห้ามตอบกลับการลงโฆษณาเกี่ยวกับการหาบุคลากร ด้วยเหตุผลอื่น นอกจากเพื่อการสมัครงานตามคำโฆษณาของตำแหน่งงานนั้นๆ

8. ผู้ใช้งานทุกรายจะไม่ใช้เว็บไซต์ของเราในลักษณะ วิธีการใดที่จะฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองตามลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน

9. ผู้ใช้งานทุกรายจะไม่แสดงถึงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอื่นๆ เช่น พิมพ์ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ส่ง คัดลอก ผลิตซ้ำ จัดส่งต่อ ตีพิมพ์อีก หรือใช้ข้อมูลที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานอื่น ยกเว้นในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาอาจใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรซูเม่ของผู้หางาน

10. ห้ามผู้ใช้งานละเมิด หรือพยายามละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีใดๆก็ตาม รวมถึงการประกาศข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

11. FindITjob ไม่ต้องรับผิดใดๆ หากผู้ใช้งานเกิดความเสียหายทางธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการใช้บริการเว็บไซต์นี้

12. ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โดยเชื่อมผ่านเว็บไซต์นี้ เราไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นและจะไม่รับผิดใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

สำหรับผู้สมัครงาน

ส่งประวัติ

หางานที่คุณถูกใจเจอหรือยัง? หรือคุณมีความสนใจที่จะร่วมงานกับเรา

Upload CV
ชวนเพื่อน

ลองชวนคนที่คุณรู้จัก มารับข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์จากเรา